Klassisk massage

Massagen som jag erbjuder är för att ge kropp/själ möjlighet att återskapa balans.

Ibland behövs ett djupare muskulärt tryck när kroppen har utsatts för stress under längre tid, där sk knutor bildas.

Massagebehandlingen kan behöva upprepas ett flertal gånger.

Klassisk massage

30 min 320 kr

45 min 490 kr

70 min 650 kr

Klippkort; fråga mig !

Annonser