Klassisk massage

Massagen som jag erbjuder är för att kunna tillrättalägga ev. obalans först och främst i muskulaturen.

Ibland behövs ett djupare muskulärt tryck när kroppen har utsatts för stress under längre tid, där sk knutor bildas.

Massagebehandlingen kan behöva upprepas ett flertal gånger.

Klassisk/ taktil massage

30 min 320 kr

60 min 650 kr

90 min 800 kr

3× 30 min 850 kr (960 kr)

3× 60 min 1750 kr (1860 kr)

3× 90 min 2250 kr (2400 kr)

Du är välkommen att boka tid;

Vardagar 8.30 -15.00

Tors – 19.00

Lördag 10-14

Annars efter överenskommelse.

Annonser