Meditation

Stillhet är en förutsättning för att kunna lyssna inåt.

Att sluta ögonen och sakta ner andningen är en god början .

I din takt lär du dig förstå ditt inre språk som tex bilder, ord , musik osv har att förmedla till dig.

Meditation i grupp; 2.5 Tim 220 kr

Enskild 1,5 Tim 360 kr

Välkommen!

Annonser